Informace

Archiv jazyků

Archiv jazyků
Česká premiéra hry o komunikaci, oceněná postupem na Jiráskův Hronov 2017

„Jsme poslední dva mluvčí tohoto jazyka. A když odejdeš, už nikdo jím nikdy nepromluví.“

George je jazykovědec, jehož vášní je dokumentovat a uchovávat umírající jazyky mizejících národů. V osobním životě ale neumí najít ta správná slova, která by zachránila jeho skomírající manželství. Archiv jazyků je něžná hra o jazycích, komunikaci a o tom, že mít společnou řeč ještě neznamená rozumět si. Divadlo poPUD ji uvádí ve vlastním překladu a v české premiéře.

Julia Cho

Julia Cho (nar. 1975) je americká scénáristka korejského původu. Napsala 15 her, ve kterých se často zabývá tématy kulturních rozdílů, rodiny, vztahu k rodičům, stáří a malých osobních dramat. V Archivu jazyků se odráží její zkušenost z dětství. Rodiče doma mluvili korejsky a angličtinu měli jen lámanou, ona sama se však korejštinu nikdy nenaučila.

Recenze

  • Jiráskův Hronov 2017 8. srpna 2017
    Program nazývá Archiv jazyků něžnou hrou, což je velmi přijatelné pojmenování pro onu jednoduchost, z níž pramení půvab celé inscenace, jejž jsem ve Volyni ocenil a byl jsem rád, že porota této přehlídky Archiv jazyků vybrala na Jiráskův Hronov. Neboť si myslím, že při všech vymyšlenostech a složitostech, jimiž divadlo usiluje být na úrovni naší doby, je dobré občas připomenout, že toho zase tolik nepotřebuje, aby působilo na svého diváka.
  • Divadelní piknik Volyně 2017 – nominováno na Jiráskův Hronov 6. května 2017
    Jiří Petrů objevil poklad – text, který všechny z nás překvapuje a všichni mu jej závidí. (...) Ale nezůstalo jen u tohoto štěstí. Text dokázal skvěle přeložit a tím si připravil pevné, masivní základy pro zdařilou inscenaci. Vzhledem k tomu, že jedním z výchozích témat je zkoumání jazyka, stává se kvalita překladu přímo významotvornou složkou. No a pak už stačilo celou věc, při využití talentovaných herců, kteří mu rozumějí, jen umně zrežírovat. Ano, takto prostinké to divadlo vlastně je (...)
  • Valašské křoví 2017 – nominováno na Divadelní piknik Volyně 2017 10. března 2017
    Velkým dramaturgickým objevem a současně příjemným divadelním zážitkem byl Archiv jazyků Divadla poPUD Brno. Chytrou komedii o jazykovědci, který se zabývá vymírajícími jazyky a přitom není schopen sám komunikovat se svojí ženou a nejbližším okolím, představili brněnští divadelníci v české premiéře. Překladatel a režisér v jedné osobě Jiří Petrů, který hru pro české publikum objevil, velmi mistrně balancoval mezi sentimentální lovestory a ironickou, téměř až allanovsky laděnou, hříčkou ze života jazykovědců. Lehce absurdní komedie tedy nejenom bavila svojí břitkostí a sarkasmem, ale též dojímala a dávala naději, že to s lidstvem ještě není úplně ztracené. Inscenaci s funkčně použitou jednoduchou scénografií ovšem dominují herecké výkony hlavních představitelů v čele s Jakubem Černíkem v roli jazykovědce George a Ivetou Urbánkovou jako jeho spolupracovnicí Emmou. Odborná porota Valašského křoví proto inscenaci přímo nominovala na Národní přehlídku činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně 2017.

Fotogalerie

Back to Top